Urkupina Image

Urkupiña.nl
is de persoonlijke site van
dr. Sanne Derks

English version >

foto

  Flyer vergroot >
  Poster vergroot >
  Trailer film >


Documentaire


Maria in tijden van crisis

Hoe kan ik deze vrouwen, met hun door het leven getekende gezichten, met hun passies, gebaren en eigenaardigheden, hun kleurrijke rituelen en de intensiteit waarmee ze alles doen in tekst gieten? Onmogelijk. Ik moest iets doen met de beelden van mijn promotieonderzoek. In samenwerking met documentairemaakster Sharis Coppens heb ik een documentaire gemaakt over de verschillende manieren waarop geld en religie samenkomen op het bedevaartsoord.

To Lourdes you go for health, to Urkupiña for wealth. Op het bedevaartsoord voor de Maagd van Urkupiña komen pelgrims gedurende het hele jaar om geld, auto’s en huizen aan Maria te vragen. Pelgrims vragen niet alleen verbaal om geld, zij materialiseren hun verzoeken ook in het meest karakteristieke ritueel op het pelgrimsoord: het hakken van stenen uit een berg. De stenen worden gezien als geld dat door Maria aan hen wordt geleend. In de film worden drie Boliviaanse vrouwen gevolgd in hun activiteiten voor, tijdens en na het vier dagen durend feest voor de Maagd van Urkupiña. Allereerst de twee bejaarde Quechua zusjes Virginia en Victoria die op theatrale wijze gebeden en zegeningen verkopen aan de pelgrims op het bedevaartsoord. Deze arme vrouwen verdienen op inventieve wijze geld aan hun geloof en zetten Maria strategisch en inventief in om de economische positie te verbeteren. Tevens laat de film het verhaal van Escarlent zien, een jonge stoere rock-meid uit de stad. Escarlent heeft grote schulden omdat ze een bar heeft geopend in de stad. Ze komt naar het bedevaartsoord met een verzoek voor kapitaal, zodat haar bar niet failliet gaat. Hun wegen kruisen op het pelgrimsoord.

In augustus 2011 ben ik met Sharis en David Lingerak, naar Bolivia gegaan om de opnames te maken voor de documentaire. 1 juni 2012 gaat de film in premiere bij het Beeld voor Beeld festival in Amsterdam.

De film is tot stand gekomen met een gedeelte van het bedrag van het Frye Stipendium dat haar in 2007 werd toegekend als veelbelovende vrouwelijke onderzoekster aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens hebben NCDO, het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking; NWO, de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie; de ontwikkelingsorganisatie Mensen met een Missie; Stichting Marjan Rens en het Fonds voor de Geld- en Effectenhandel de film ondersteund met een financiële bijdrage.