Urkupina Image

Veldwerk >
Proefschrift >
Foto's en verhalen >

English version >
Ph.D Project


De antropologische studie van Sanne Derks richt zich op de geleefde religie ľlived religion- van Bolivianen in relatie tot sociale ongelijkheid. Pelgrimage kan veel onthullen over de machtsdynamiek die speelt in de samenleving, omdat pelgrims naar een bedevaartsoord komen om hun dagelijkse problemen te uiten in een religieus discours. Pelgrimage geeft enerzijds ruimte uiting te geven aan de problemen die gegenereerd worden door verschillende vormen van sociale ongelijkheid, anderzijds be´nvloedt het de percepties en mogelijkheden van pelgrims om met deze sociale ongelijkheden om te gaan. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

Hoe gaan gelovigen om met klasse, gender en etnische ongelijkheid tijdens de pelgrimage naar de Maagd van Urkupi˝a in Bolivia?

De Maagd van Urkupi˝a in Bolivia wordt met name benaderd met materiŰle verzoeken om geld, een huis of een baan. Dit is als ingang gebruikt om te onderzoeken hoe de alledaagse religieuze beleving verbonden is met economische ongelijkheid in Bolivia en tevens hoe deze verbonden is met ongelijkheden op het gebied van gender en etniciteit