Urkupina Image

Veldwerk >
Proefschrift >
Foto's en verhalen >

English version >
Ph.D Project

Proefschrift

Het proefschrift ‘Power and pilgrimage: Dealing with class, gender and ethnic inequality at a Bolivian Marian shrine is in 2009 uitgegeven bij de Duitse uitgever LiT Verlag.

cover

‘Power and Pilgrimage’ is een antropologische diepte-studie over het leven op een Boliviaans bedevaartsoord. Het richt zich op de ervaringen van pelgrims en hoe zij in hun Maria-devotie uiting geven aan, en leren te leven met, verschillende ongelijkheden die ze in het dagelijkse leven ervaren. In Door kwesties als armoede en klasse-ongelijkheid benaderen de pelgrims de Maagd van Urkupiña met verzoeken voor economische verbetering. Een andere sociale ongelijkheid die naar voren komt is gebaseerd op gender. In het bijzonder Boliviaanse vrouwen zoeken Maria’s steun om met huiselijk geweld en onderdrukking om te gaan. Ten slotte worden etnische ongelijkheden bediscussieerd door de dansprocessies ter ere van de Maagd te analyseren. Hierin worden verschillende aangevochten etnische identiteiten gereflecteerd.