Urkupina Image

Veldwerk >
Proefschrift >
Foto's en verhalen >

English version >
Ph.D Project


Veldwerk

Sanne heeft veldwerk verricht in en om Quillacollo, Bolivia,
gedurende elf maanden in 2005, drie maanden in 2007 en twee maanden in 2008/2009.

Dit Indiaans marktstadje ligt dertien kilometer van de stad Cochabamba, op 2500 meter hoogte in een vallei van de Andes. Haar lievelingsplek is de berg Calvario, waar zij bevriend raakte met verschillende verkoopsters van zegeningen en offermateriaal. Deze berg ligt twee kilometer buiten het dorp en pelgrims komen hier om hun verzoeken te doen aan hun geliefde
'Mamita de Urkupiņa'.

Tijdens het onderzoek heeft zij gebruik gemaakt van verschillende vormen van onderzoeksmethoden, zoals participerende observatie, ongestructureerde en semi-gestructureerde interviews, het verzamelen van levensverhalen, surveys, foto-elicitatie
en het digitaal opnemen van conversaties en rituelen.